Aktualności


Wspieramy ideę Konkursu Wiedzy Historycznej

Wspieramy ideę Konkursu Wiedzy Historycznej

IX edycja konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność” organizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Opolskiego przez Centralne Muzeum Jeńców…
Rocznica  urodzin Generała

Rocznica urodzin Generała

W dniu 26 kwietnia 2015 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego upamiętniliśmy 119 rocznicę urodzin generała broni Zygmunta Berlinga. Tego dnia na skwerze przy moście Łazienkowskim pod pomnikiem…
Cmentarz w Makowie Mazowieckim

Cmentarz w Makowie Mazowieckim

Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Makowie Mazowieckim był kolejnym miejscem upamiętnienia przez nasze Stowarzyszenie 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. 29 kwietnia delegacja SWP-W w składzie…
Mogiła Bohaterki

Mogiła Bohaterki

29 kwietnia delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód udała się do Gminy Siemiątkowo, gdzie znajduje się mogiła Anny Morozowej, radzieckiej partyzantki – Bohatera Związku Radzieckiego, dowódcy międzynarodowego podziemia w Sieszczy,…
Współpraca z Ambasadą Armenii

Współpraca z Ambasadą Armenii

Realizując program stałych, comiesięcznych spotkań z szefami Przedstawicielstw Dyplomatycznych w Polsce, w dniu 22.04.2015r. odbyło się w „Domu Przyjaźni” spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii Edgarem Ghazaryanem. Spotkaniu przewodniczył Prezes ZK…
Medal dla Prezydenta Konina

Medal dla Prezydenta Konina

Podczas spotkania w dniu 23 kwietnia br. z Prezydentem Konina Józefem Nowickim, Prezes ZK SWP-W Józef Bryll wręczył Panu Prezydentowi Medal Mickiewicz – Puszkin przyznany przez Kapitułę Odznaczeń SWP-W. za…
Dni Kultury Białoruskiej

Dni Kultury Białoruskiej

Centrum Kulturalne Białorusi i Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Ambasady Republiki Białoruś i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zorganizowały w salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 17 i 18…