Aktualności


Wizyta na cmentarzu w Tonkielach

Wizyta na cmentarzu w Tonkielach

Delegacje Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Janusz Ostrowski, Nina Latusek i Mieczysław Wojdyga wraz Maksimem Mironowem – zastępcą Attach`e Wojskowego Lotniczego i…
550 lat Państwowości  Kazachstanu 

550 lat Państwowości Kazachstanu 

Taki tytuł miała Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która odbyła się w dniu 15 czerwca w pięknej sali Senatu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza –…
Kolejne wydawnictwo SWP-W

Kolejne wydawnictwo SWP-W

W ostatnich dniach ukazała się kolejna książka wydana przez nasze Stowarzyszenie. Jest ona rezultatem badania problemów edukacji w Polsce i Rosji. W realizację projektu włączone zostały Stowarzyszenie Współpracy Polska –…
List do Stowarzyszenia

List do Stowarzyszenia

19 czerwca do naszego Stowarzyszenia wpłynął list, który jest wynikiem reakcji na pismo wcześniej skierowane w sprawie wsparcia uczniów przy zakupie książek do nauki języka rosyjskiego. Nasze Stowarzyszenie realizuje wiele…
Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś

Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś

18 czerwca w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się Inauguracja XV Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej „Nasi Sąsiedzi Ukraina i Białoruś”, która realizowana będzie w okresie do 30 listopada 2015 roku.…