Aktualności


Spotkanie z Ambasadorem Republiki Białoruś

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Białoruś

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 25 marca br. odbyło się spotkanie J.Brylla i J. Smolińskiego z Ambasadorem Republiki Białoruś Aleksandrem Averyanowem. W spotkaniu uczestniczył radca, dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego Edward Shvaiko.…
Spotkanie w Ambasadzie Kazachstanu

Spotkanie w Ambasadzie Kazachstanu

Ambasador Republiki Kazachstanu Erik Utembajew zaprosił na spotkanie, w dniu 20 marca 2015 r., 9 osób reprezentujących środowisko dziennikarskie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, które reprezentował Jerzy Smoliński i…
Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim

Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód przeprowadziły 18 marca br. w auli Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego spotkanie nt.: „Rosja o jakiej nie mówią w polskich mediach”. 30 minutowe referaty…
Wizyta w Nowym Sączu

Wizyta w Nowym Sączu

Na zaproszenie Sądecko – Podhalańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód w dniach 13 i 14 marca 2015 r. w Nowym Sączu przebywali Prezes ZK – Józef Bryll i Wiceprezes ZK…
Robocze rozmowy

Robocze rozmowy

3 marca 2015 r. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja, Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Jerzy Smoliński spotkał się z nowym Szefem Przedstawicielstwa Handlowego Federacji…